Newsletter

Załączniki

Dodatkowe materiały

Sonda

Czy twoim zdaniem współpraca nauka- przemysł (biznes) jest dostatecznie rozwinięta w naszym regionie ?
Tak
Nie
Nie mam zdania

Kalendarz

<< Wrzesień 2020 >>
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Informacje o projekcie

 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Partnerstwie z AkademiąTechniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Fundacją Centrum Nowych-Technologii, NT Hills – Regionalnym Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Klastrowych i Edukacyjnych, WizjąNet spółką cywilna oraz z „B&B Ventures” Sp. z o.o. realizuje od czerwca 2009 roku Projekt pn. ”Akademia Przedsiębiorczości  Klastra NTHills”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Cel projektu

Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills, to projekt, powstały w wyniku konieczności połączenia potencjału środowiska naukowego z firmami branży IT w celu komercjalizacji wiedzy i wykorzystanie jej przez przemysł.

Potrzebę komercjalizacji wiedzy zgłosili przedstawiciele Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej, informując o dużym potencjale pracowników naukowych i studentów, który nie jest komercjalizowany, wiele prac naukowych nie zostaje wykorzystanych w biznesie. Z drugiej strony Klaster NTHills zgłosił zapotrzebowanie na wiedzę naukową i gotowość współpracy z naukowcami i studentami.

Partnerzy projektu postawili za cel ogólny stworzenie warunków do transferu wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym w zakresie nowych technologii informatycznych. Projektem objęty został obszar powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i miasta Bielska-Białej.

Celami szczegółowymi projektu jest:

 • dostarczenie wiedzy na temat możliwości współpracy nauki z biznesem, w tym promowanie idei współpracy,

 • ułatwienie przepływu informacji pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami – stworzenie narzędzi do komunikacji,

 • podniesienie umiejętności naukowców w zakresie komercjalizacji wiedzy,

 • dostarczenie wiedzy o alternatywnych źródłach finansowania przedsięwzięć typu spin-off i spin-out.


Realizacja zamierzonych działań i osiągnięcie zakładanego celu umożliwi stworzenie najlepszych warunków dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt wpisuje się w strategie: Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Żywieckiego na lata 2006-2012, Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016 oraz Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku.

Grupy doceloweJak wynika z przeprowadzonych przez NTHills ankiet wśród lokalnych przedsiębiorców IT potrzeba współpracy z nauką jest nieodzowna i jest duże zapotrzebowanie na nowe rozwiązania informatyczne Przedsiębiorcy deklarują gotowość do współpracy z naukowcami i studentami.

Grupami docelowymi projektu Akademii Przedsiębiorczości NTHills są:

 • pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni uczelni,

 • studenci, absolwenci (12 m-cy od ukończenia studiów) kierunków technicznych,

 • pracownicy branży IT, a także zainteresowani komercjalizowaniem wyników badań w tej branży.

 

Działania

 1. Budowa platformy komunikacyjnej

 2. Promocja idei współpracy „nauka dla biznesu”

 3. Seminaria informacyjne

 4. Punkt Konsultacyjno-Szkoleniowy Akademii Przedsiębiorczości

 5. Realizacja szkoleń: „Metody finansowania przedsięwzięć typu spin-off/spin-out”

 6. Realizacja szkoleń: „Praktyczne aspekty komercjalizacji wiedzy projektach IT”

 7. Grupy problemowe – rozwiązywanie konkretnych problemów na linii naukowiec-przedstawiciel biznesu przy współudziale studentów

 

Termin realizacji

01.06.2009 – 31.05.2011

Regulamin

Ankieta rekrutacyjna

 

Zapraszamy do udziału w Projekcie

partnerzy projektu

Projekt „Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl

Polityka prywatności
Wykonanie WizjaNet