Newsletter

Dodatkowe materiały

Sonda

Czy twoim zdaniem współpraca nauka- przemysł (biznes) jest dostatecznie rozwinięta w naszym regionie ?
Tak
Nie
Nie mam zdania

Kalendarz

<< Luty 2020 >>
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Udział w grupach problemowych

Zadanie dotyczące „Grup Problemowych” ma połączyć wybranych naukowców posługujących się technologiami IT z przedstawicielami biznesu stosującymi te technologie na co dzień w praktyce. Po zawiązaniu grupy problemowej będzie ona pracowała nad wykorzystaniem potencjału naukowego („naukowiec”) do rozwiązywania konkretnych problemów użytkowników końcowych przy wsparciu przedstawiciela biznesu. W ramach działania „Grupy Problemowe” poprowadzone zostanie 5 spotkań panelowych dla każdej grupy z udziałem beneficjentów pochodzących również ze świata nauki i biznesu, którzy będą mogli obserwować proces powstawania rozwiązania, oraz zadawać pytania            i proponować rozwiązania prowadzącym. Raporty z wyników prac grup problemowych zostaną opublikowane na portalu projektu (www.akademia.nthills.pl) i będą stanowić cenny przykład możliwości prowadzenia takiej współpracy.

Dzięki udziałowi w „Grupach problemowych” oraz powstałych w ich ramach i opublikowanych na portalu „Raportach” wzrośnie świadomość możliwości wspólnego rozwiązywania problemów technicznych przy współpracy środowisk naukowych i biznesowych. Grupy problemowe pozwolą na osiągnięcie celów projektu tj dostarczenie wiedzy na temat możliwości współpracy nauki z biznesem i promowanie tej współpracy.

Nabór prowadzących:

Nabór odbywa się w czasie trwania projektu i poprzedza ocenę przydatności i ewentualny konkurs w przypadku większej ilości kandydatów do roli prowadzących, który rozpoczyna się w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie prac grupy problemowej.

Zadanie problemowe do rozwiązania może zgłosić naukowiec lub przedstawiciel biznesu. Powinno być ono zaczerpnięte z rzeczywistych doświadczeń pojawiających się w biznesie i wiązać się z IT.

Poniżej podano terminy planowanego rozpoczęcia naboru dla osób prowadzących grupy problemowe. W wypadku zgłoszenia się większej ilości osób zostanie przeprowadzony konkurs:

1) Sierpień 2009 dla grupy pierwszej pracującej od września do listopada 2009

2) Grudzień 2009 dla 2 grup pracujących od stycznia do marca 2010

3) Kwiecień 2010 dla 2 grup pracujących od maja do lipca 2010

4) Wrzesień 2010 dla 2 grup pracujących od października do grudnia 2010

5) Grudzień 2010 dla grupy pracującej od stycznia do marca 2011


Nabór beneficjentów odbywa się w czasie trwania projektu i obejmuje:

• naukowców – pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, posługujących się w swoich badaniach             i pracach naukowych technologiami i narzędziami IT lub prowadzących zajęcia powiązane z wykorzystaniem technologii IT

• studentów – studentów kierunków technicznych,

• przedstawicieli biznesu – pracowników firm IT lub firm bezpośrednio wykorzystujących IT do prowadzenia biznesu

 

W spotkaniach panelowych grupy problemowej może brać udział nie mniej niż po jednym przedstawicielu studentów, naukowców, przedstawicieli biznesu i nie więcej niż 3 naukowców, 3 przedstawicieli biznesu oraz 6 studentów (max 12 beneficjentów oraz dwóch prowadzących i koordynator)

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniach panelowych prowadzonych przez uczestników grup problemowych powinny:

a) wypełnić i dostarczyć formularz rekrutacyjny – do pobrania ze strony projektu lub od koordynatora merytorycznego,

b) dostarczyć kserokopię dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej lub zaświadczenia o studiowaniu w celu potwierdzenia tożsamości,

c) aby otrzymać dyplom uczestnictwa w spotkaniach panelowych osoby biorące udział powinny uczestniczyć co najmniej w 4 z 5 zaplanowanych spotkań (obecność 80% czasu trwania spotkań),

d) ponadto uczestnik zobowiązuje się do przekazaniu danych kontaktowych oraz brania udziału w ankietach i badaniach prowadzonych przez organizatorów projektu.

Termin składania formularzy rekrutacyjnych i dokumentów mija w momencie rozpoczęcia prac danej grupy problemowej lub w momencie wyczerpania limitu miejsc. O przydzielenie miejsca w grupie decyduje kolejność zgłoszeń

 

Pobierz regulamin

Pobierz ankietę rekrutacyjną

Koordynator zadania: mgr inż. Marcin Giżycki

ATH, Bielsko-Biała, Willowa 2, bud.A, pok 204

tel.338279322, mgizycki@ath.bielsko.pl

Serdecznie zapraszamy

partnerzy projektu

Projekt „Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl

Polityka prywatności
Wykonanie WizjaNet